Ministerstvo spravodlivosti vypracovalo zoznam osôb podľa ich nezastupiteľnosti a dôležitosti v systéme práva, zákonov, prístupu k spravodlivosti, ktorých by mohli začať očkovať predbežne od 5. marca.

Ide o službukonajúcich sudcov na okresných, krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) a Najvyššom súde SR, ktorí rozhodujú o vzatí do väzby alebo o prepustení zo zadržania v prípravnom konaní, respektíve tí, ktorí rozhodujú o opatreniach týkajúcich sa maloletých detí. TASR to potvrdil hovorca MS SR Peter Bubla. Do zoznamu zaradili aj sudcov pléna Ústavného súdu SR a členov Súdnej rady a orgánov, ktorých rola je v systéme práva nezastupiteľná.

„Takisto sme tam zaradili probačných a mediačných úradníkov, ktorí musia vykonávať svoje povinnosti v teréne, a sú teda v priamom a bezprostrednom kontakte s potenciálne rizikovými skupinami obyvateľov. Napokon aj notárov a exekútorov, ktorí sú poverení niektorými funkciami štátu, musia mať otvorené svoje úrady, a obzvlášť pri notároch v dedičských veciach sú tieto úkony nezastupiteľné,“ priblížil hovorca.

MS SR bola doručená požiadavka zo sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR na zaslanie potrebných údajov o osobách, ktoré spĺňajú podmienky podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR z 11. februára. Tou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19.

V zmysle uvedenej vyhlášky v piatej fáze očkovania môžu byť zaočkovaní tí, ktorí sú „nezastupiteľní v uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, v udržiavaní kvality života obyvateľov z hľadiska ich života, zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia“. Majú byť zároveň objednaní na očkovanie prostredníctvom elektronického objednávacieho formulára zverejneného MV SR.

(tasr)