Predaj 15%-ného podielu mesta v akvaparku schválili popradskí poslanci.

Mestské zastupiteľstvo v Poprade na svojom stredajšom zasadnutí schválilo návrh odpredať 15-percentný podiel mesta v spoločnosti Aquapark Poprad za cenu 3 mil. eur. Poslanci zároveň odobrili, že finančné prostriedky sa použijú na kúpu nájomných bytov pre Popradčanov.

Aquapark Poprad má dvoch spoločníkov, pričom jeden z nich mesto Poprad vlastní v spoločnosti 15-percentný obchodný podiel a väčšinový podiel o veľkosti 85 % patrí britskej spoločnosti LETHEBY & SONS LIMITED. Ako sa píše v dôvodovej správe, popradskí poslanci ešte vlani schválili zámer na odpredaj obchodného podielu mesta Poprad v obchodnej spoločnosti Aquapark Poprad a splnomocnili primátora Antona Danka na vykonanie právnych úkonov, ktoré predchádzajú samotnému odpredaju obchodného podielu.

(tasr)