Junarmija: Ruskí skauti sa učia bojovú taktiku a výsluch zajatcov po anglicky.

Celoruské vojensko-patriotické verejné hnutie Junarmija, teda mladá armáda, nevychováva skautov. Ruské deti by sa v ňom podľa osnov mali učiť okrem streľby a orientácie v prírode aj hod granátom, technikám výsluchu zajatcov po anglicky a spôsobom úniku z nepriateľského zajatia. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.