Kamaldulská slovenčina, náš prvý jazykový nosič kompletnej Biblie.

Aký význam mala táto polozabudnutá predchodkyňa bernolákovčiny? Pripomeňme si ju práve dnes, na Medzinárodný deň materinského jazyka. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.