Už neexistujú dôvody na núdzový stav, tvrdí právnička. Jeho predlžovaním dochádza údajne k rozsiahlym zásahom do základných ľudských práv a slobôd.

Pre denník Pravda to uviedla bývalá zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková. Podľa jej vysvetlení Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu (ESĽP) povoľuje vyhlásenie núdzového stavu v prípade, že ide o pokus o zastavenie šírenia nákazlivej choroby.

ESĽP na druhej strane pripúšťa takúto možnosť až ako poslednú v prípade, že akékoľvek iné pokusy sa ukázali ako nedostačujúce.

(est)