Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory ukončil už takmer 60 sporov. Od obnovenia činnosti v roku 2016 je priemerná dĺžka sporu štyri mesiace.

Priemerná dĺžka konania na Rozhodcovskom súde (RS) Slovenskej advokátskej komory (SAK) je približne štyri mesiace. Pre TASR to uviedol tajomník RS SAK Pavol Kubík s tým, že arbitri na tomto RS riešia stavebné a korporátne obchodné spory.

„Ani jeden z rozsudkov vydaných podľa pravidiel RS SAK nebol zrušený všeobecným súdom,“ spresnil tajomník. Činnosť RS SAK bola obnovená v roku 2016 a odvtedy ukončil takmer 60 sporov. RS SAK nerozhoduje v spotrebiteľských veciach, ktoré stoja na odlišných princípoch a nejde o klasickú arbitráž.

„Rozhodnutie Slovenskej advokátskej komory ako zriaďovateľa súdu bolo špecializovať sa na obchodné spory. Ide o oblasť, kde majú naši členovia, zapísaní rozhodcovia, bohaté skúsenosti z rešpektovaných zahraničných súdov (VIAC, ICC),“ dodal Kubík. Podotkol, že dĺžka obchodných sporov na všeobecných súdoch je prekážkou v podnikaní a pri vymožiteľnosti práva.

Rozhodnutie RS má podľa SAK pre strany konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok všeobecného súdu. Na rozhodcu môžu strany konania nominovať kohokoľvek s päťročnou advokátskou alebo desaťročnou inou právnickou praxou, kto zároveň spĺňa kritériá nezávislosti a nestrannosti. Inak je ustanovená za rozhodcu osoba zapísaná v zozname rozhodcov RS SAK.

(tasr, min)