Organizácia Spojených národov: Klimatické zmeny, strata biodiverzity a znečistenie predstavujú v súčasnosti hlavné hrozby pre zdravie a blahobyt ľudí po celom svete aj pre budúcnosť ľudstva.

Rýchly hospodársky rast má podľa novej správy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP), ktorá má názov „Uzavrime mier s prírodou“, zničujúce následky na celú našu planétu.

Príliš dlho vedieme nezmyselnú a samovražednú vojnu voči prírode,“ komentoval závery správy generálny tajomník OSN António Guterres, ktorého citovala agentúra AFP. „Výsledkom sú tri spolu prepojené environmentálne krízy: narušenie klímy, strata biodiverzity a znečistenie, ktoré ohrozujú naše prežitie ako druhu“.

Podľa šéfa OSN je potrebné s týmto prístupom urýchlene skoncovať a zásadne zmeniť spôsoby získavania energie a produkcie potravín. Je nevyhnutný veľmi rýchly prechod na obnoviteľné zdroje energie a tiež zamedzenie ďalšieho ničenia prirodzeného prostredia živočíchov. Ak sa to nepodarí, budúce generácie budú podľa správy vystavené „neprijateľne vysokému riziku“.

Otepľovanie, strata biodiverzity a znečistenie pritom neohrozujú len samotnú prírodu, ale aj celé ľudstvo. „Podkopávajú potravinovú a vodnú bezpečnosť a ľudské zdravie,“ varoval vedúci tímu autorov správy UNEP Robert Watson.

Objem svetového hospodárstva sa podľa správy za posledných 50 rokov takmer späťnásobil, a to vďaka strojnásobeniu využívania prírodných zdrojov a energie. Hlavné bremeno vzniknutých environmentálnych škôd pritom nesú tí najchudobnejší a najzraniteľnejší obyvatelia planéty.

Autori správy tiež varovali, že v budúcnosti sa môžu objaviť ďalšie celosvetové pandémie, ak ľudia budú aj naďalej ničiť prirodzené miesta výskytu rastlinných a živočíšnych druhov.

(tasr)