Ruské laboratórium ide skúmať vírusy z čias mamutov, môžu byť nebezpečné.

Výskum paleovírusov z tiel dávno uhynutých živočíchov nám môže prostredníctvom lepšieho pochopenia ich vývoja umožniť kvalitnejšie predpovedať epidemiologický potenciál existujúcich infekčných patogénov. Tohto zámeru sa chopilo ruské centrum Vektor, ktoré sa okrem vývoja vakcín v minulosti venovalo aj vývoju biologických zbraní a je jedným z dvoch miest na planéte, kde skladujú vírus pravých kiahní. Viac sa dočítate v článku denníka Štandard.