V pláne obnovy je na oblasť vzdelávania plánovaná alokácia vo výške 750 miliónov eur. Pričom na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 100 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 450 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur. Ministerstvo financií SR vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.

V oblasti inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti sa chcú zamerať na individuálny prístup, pomoc znevýhodneným, desegregáciu či na povinnú predškolskú dochádzku. Z najnovšej verzie plánu obnovy vyplýva, že investície by mali smerovať najmä na nárast kapacít predškolského vzdelávania.

Reforma vzdelávania pre 21. storočie sa plánuje zamerať na kurikulárnu reformu a na prípravu učiteľov na nový obsah výučby. Investície majú ísť najmä na školské kapacity, moderné učebnice a digitálnu infraštruktúru.

Treťou reformou v oblasti školstva je zameranie sa na zlepšenie výkonu vysokých škôl, cieľom ktorej je hodnotenie tvorivej činnosti, zameranie na výskum a výstupy či excelentné vzdelávacie kapacity. Investície v plánovanej výške 200 miliónov eur by mali smerovať na strategický rozvoj univerzít, modernizáciu budov, digitálne vybavenie, zlučovanie univerzít do excelentných univerzitných kampusov.

(tasr)