Európska komisia vo štvrtok oznámila, že jej Výbor pre zdravotnú bezpečnosť sa dohodol na spoločnom únijnom zozname antigénových rýchlotestov na ochorenie COVID-19.

Dohoda sa týka aj výberu antigénových rýchlotestov, pri ktorých si budú členské štáty EÚ vzájomne uznávať ich výsledky, a predmetom dohody je aj spoločný štandardizovaný súbor údajov, ktoré budú zahrnuté do osvedčení o výsledkoch testov na covid.

Všetky tri požiadavky boli dopredu dohodnuté členskými štátmi EÚ a predniesli ich aj lídri členských krajín v rámci videosummitu z 21. januára. Komisia pripomenula, že rýchlotesty budú neustále prehodnocované a aktualizované.

Slovensko z 26-členného zoznamu celoeurópskych antigénových testov podľa tabuľky predstavenej Európskou komisiou používa iba tri (Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test; STANDARD F COVID-19 Ag FIA a STANDARD Q COVID-19 Ag Test).

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti zdôraznila, že rýchle antigénové testy majú zásadný význam pre spomalenie šírenia pandémie koronavírusu a mali by byť súčasťou celkovej reakcie EÚ na túto pandémiu.

„Ak sa majú pri akejkoľvek činnosti vyžadovať alebo odporúčať testy na COVID-19, je nevyhnutné, aby boli vzájomne uznávané a aby výsledkom boli certifikáty uznávané v celej EÚ. To je nevyhnutné, najmä v súvislosti s cestovaním. Naši občania potrebujú jasnosť a predvídateľnosť,“ opísala komisárka situáciu v správe pre médiá.

Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré patrí pod správu eurokomisie, sa v súčasnosti zaoberá aktualizáciou svojej databázy diagnostických zdravotníckych pomôcok v boji proti COVID-19 s cieľom integrovať všetky informácie o antigénových rýchlotestoch, ktoré zhromaždil a odsúhlasil Výbor pre zdravotnú bezpečnosť.

(tasr)