Ambulantná pohotovostná služba dostane mesačne viac peňazí. Paušálna úhrada za poskytovanie zdravotnej starostlivosti by sa jej po novom mala zvýšiť z 9800 eur na sumu 10 303 eur. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby. Vo štvrtok ho schválila na svojom zasadnutí vláda SR.

„Úpravou výšky úhrad pre ambulancie ambulantnej pohotovostnej služby sa zabezpečí primerané finančné krytie ekonomicky oprávnených nákladov pre tieto ambulancie z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,“ uvádza sa v materiáli z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Takýto krok by sa mal dotknúť približne 137 poskytovateľov APS, z toho 76 ambulancií APS pre dospelých a 61 ambulancií APS pre deti a dorast. Toto opatrenie by malo mať ročne vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 642 804 eur.

(tasr)