Maďarsko dosiaľ neodpovedalo na list, ktorý mu bol zaslaný Európskou komisiou. Jeho predmetom je znepokojenie po tom, čo krajina zrušil nezávislé rádio.

Maďarsko doposiaľ nereagovalo na list Európske komisie (EK), v ktorom Brusel vyjadril znepokojenie pre zatvorenie poslednej nezávislej rozhlasovej stanice Klubrádió. Podľa spravodajského servera Index.hu to uviedol hovorca Komisie Christian Wigand v pondelok v Bruseli.

EK v liste zaslanom v piatok vyzvala Budapešť, aby zabezpečila, aby Klubrádió mohlo pokračovať vo vysielaní programu aspoň dovtedy, kým nebude prebiehajúci súdny spor úplne ukončený. Maďarsko by pri uplatnení európskych noriem týkajúcich sa mediálnych služieb malo rešpektovať Chartu základných práv EÚ vrátane práva na slobodu prejavu a slobodný prístup k informáciám, zdôraznil hovorca.

Príslušné maďarské mediálne orgány Brusel vyzval, aby urýchlene konali v záujme splnenia podmienok európskych právnych noriem, ako aj v záujme toho, aby súčasný užívateľ frekvencie neutrpel nezvratné škody. Súd v Budapešti minulý týždeň rozhodol, že rozhlasová stanica musí do pondelka zastaviť vysielanie po tom, čo jej mediálna rada v krajine nepredĺžila vysielaciu licenciu.

Mediálna rada svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že Klubrádió porušilo zákon o povinnej registrácii, hoci v takomto prípade sa väčšinou udeľuje pokuta. Rozhlasová stanica sa proti rozhodnutiu súdu môže odvolať, zatiaľ však musí prestať vysielať. Online vysielanie bude pokračovať aj naďalej. Komisia môže začať konanie o porušení právnych predpisov proti krajinám EÚ, keď sa domnieva, že došlo k porušeniu práva EÚ, čo môže viesť k vysokým pokutám.

(tasr, min)