Z úveru 13 miliónov eur, ktorý banskobystrickí mestskí poslanci schválili ešte vlani, bude mesto v tomto roku financovať v prvom balíku viac ako 20 projektov. Na realizáciu, prípadne dofinancovanie, použije úverové zdroje v objeme 8,8 milióna eur, o čom poslanci rozhodli počas tohto týždňa. Na veľkú časť z vybraných projektov plánuje využiť európske štrukturálne a investičné fondy.

„Po dlhých mesiacoch intenzívnej komunikácie s poslancami sa nám podarilo dohodnúť a schváliť balík investičných akcií, ktorých realizáciu alebo dofinancovanie budeme kryť z úverových zdrojov. Projekty sa nachádzajú v rôznom štádiu rozpracovanosti. Na ich veľkú časť plánujeme čerpať eurofondy, preto sa podstatná časť financií z čerpaného úveru do mestského rozpočtu vráti a poslúži na splácanie úveru,“ vysvetlil banskobystrický primátor Ján Nosko.

Mesto má pripravený takpovediac zásobník projektov, ktoré sa budú realizovať v Banskej Bystrici v nasledujúcich troch rokoch. Objem vo výške milióna eur má investovať do rekonštrukcie mostov na Mládežníckej ulici, ktoré sú v havarijnom stave. Časť úverových prostriedkov smeruje do obstarania projektových dokumentácií, či na rekonštrukciu a dobudovanie ďalších ciest a chodníkov. V rámci eurofondových projektov plánuje samospráva dofinancovať z úverového balíka potrebnú finančnú spoluúčasť v prípade revitalizácie vnútrobloku na Sitnianskej ulici, revitalizáciu mestského parku, kde sa čaká na vydanie stavebného povolenia, rekonštrukciu autobusových zastávok, kde je projekt v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa, a tiež na budovanie cyklotrás v centre mesta.

Podľa Noska najväčšou investíciou krytou z uvedeného úverového balíka je výstavba mestského mládežníckeho štadióna na sídlisku Radvaň. Z celkových výdavkov v objeme 3,5 milióna eur potrebných na výstavbu futbalového štadióna sa má z úveru použiť zhruba 1,26 milióna eur.

(tasr)