Dóm sv. Alžbety sprístupnia infotabule s využitím technológií aj nevidomým. Zamerali sa na pútnickú trasu, ktorou prechádzal stredoveký pútnik uctiť si relikviu Kristovej krvi.
Košický Dóm sv. Alžbety ako významné stredoveké pútnické miesto priblíži aj zdravotne znevýhodneným, slabozrakým a nevidomým, projekt využívajúci nové technológie. V katedrále v decembri osadia 12 informačných tabúľ s QR kódmi a NFC čipmi, ktoré po načítaní aplikáciou sprostredkujú text o jednotlivých pamiatkach aj vo zvukovej podobe. Ďalšie tri infotabule umiestnia v susednej Urbanovej veži.

Projekt pod názvom Via Cassoviensis a Dar od Kráľa – Donum regis realizuje združenie Feman v spolupráci s farnosťou sv. Alžbety v Košiciach a Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S finančným príspevkom 8000 eur ho podporilo Ministerstvo kultúry SR, spolufinancovanie je vo výške piatich percent.

„Podstatou je sprístupniť tieto pamiatky znevýhodneným skupinám obyvateľstva, ktoré nemôžu vidieť tú nádheru alebo počuť výklad, a tak aspoň sčasti vykompenzovať hendikep, ktorý majú. Vybrali sme tie body záujmu, ktoré poukazujú na pútnickú trasu, ktorou prechádzal stredoveký pútnik uctiť si relikviu Kristovej krvi. Túto relikviu už nemáme, ale máme artefakty, ktoré dokazujú, že tento pútny charakter miesta tu naozaj bol,“ priblížil pre TASR projektový manažér Tomáš Harbuľák.

Trasa bude symbolicky začínať pri severnej bráne, ktorou pútnici vstupovali do katedrály, smerovať bude k sakristii, okolo hlavného oltára, krstiteľnice, ku kráľovským schodom, cez ktoré sa išlo k vystavenej relikvii, ďalej trasa pôjde k oltáru s relikviami troch svätých košických mučeníkov, popri hrobke biskupov až k stredu krížovej chodby.

„Radi by sme to spustili, aby to už v tej prvej etape fungovalo, v decembri k Mikulášu,“ uviedol pre novinárov riaditeľ Združenia Feman Eduard Buraš. Nevidiacich a slabozrakých pripravia podľa neho na využívanie QR kódov tvorivé dielne v rámci Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

(tasr)