Vatikán zverejnil dlhoočakávanú správu o exkardinálovi z USA, ktorý zneužíval mladistvých. Cirkev priznáva chyby a bolesť obetí považuje za vlastnú bolesť.

Správa o inštitucionálnom povedomí a rozhodovací proces Svätej stolice ohľadne exkardinála Theodorea Edgara McCarricka“ vychádza na výslovné želanie pápeža Františka spred dvoch rokov. Jej vyhotovenie a publikovanie ukazuje pápežov pastoračný záujem o zranenú katolícku komunitu v USA. Dokumentácia, ktorú vypracoval Štátny sekretariát, na vyše 400 stranách približuje McCarricka v jeho rôznych pôsobiskách, zhromažďuje jeho korešpondenciu, svedectvá proti nemu a podobne.

Edičný riaditeľ médií vo Vatikáne Andrea Tornielli v sprievodnom texte napísal, že do roku 2017 proti americkému kardinálovi neexistovali jasné obvinenia. Pápež František však rýchlo reagoval na prvé správy o zneužívaní v súvise s prelátom pôvodom z New Yorku a neskôr ho uznali za vinného v kánonickom procese v súvise so sexuálnym zneužívaním aj zneužívaním svojej právomoci. O neprístojnom konaní kardinála Theodorea McCarricka pritom mali vedieť viacerí cirkevní predstavitelia.

Andrea Tornielli zdôraznil, že Svätá stolica v tomto zmysle priznáva chyby, ktorých sa dopustila pre „čiastočné a neúplné informácie“. Upozornil, že aj keď ide o „tragickú stránku“ a „bolestný príbeh“ cirkvi, napokon prijali nové nariadenia proti zneužívaniu v USA a aj pontifex prijal ďalšie opatrenia.

Záver dokumentu cituje pápežove slová, že „bolesť obetí a ich rodín je aj naša bolesť, preto treba opäť potvrdiť záväzok zabezpečiť ochranu mladistvých a zraniteľných dospelých“. Treba tiež budovať kultúru, ktorá umožní, aby sa prípady zneužívania „nezahladzovali a ďalej nepokračovali“. (bop)