Slovensko sa môže pýšiť desiatkami stavieb jedinečného vilového charakteru, ktorých pestrosť podporili rôzne štýly.

V období socializmu vila žiaľ znamenala buržoázny prežitok a preto veľa takýchto stavieb zaniklo, pričom sa stratilo aj množstvo výzdoby, umeleckých diel a nábytku.

Výber tých najzaujímavejších zachovalých stavieb od barokových, cez tatranské až funkcionalistické a moderné pre čitateľov denníka Štandard pripravila Veronika Šmiralová.

(ste)