Politika v oblasti prevencie a boja s alkoholizmom je veľmi opatrná a niekedy až oportunistická. Pre TASR to uviedol odborník Ministerstva zdravotníctva Ľubomír Ohruhlica.

Daný prístup sa podľa hlavného odborníka ministerstva pre medicínu drogových závislostí nesie sa v duchu „len aby sme sa politickými regulačnými opatreniami príliš nedotkli nikoho záujmov, najmä tzv. veľkých záujmových skupín“.

Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie takýchto záujmových skupín podľa slovenského odborníka napočítali desiatky – od poľnohospodárov, cez výrobcov, predajcov, reklamného priemyslu a marketingu, umelcov, médií, športových zväzov, obcí, štátu až po zdravotníctvo.

„Čím vyšší je konzum alkoholu v krajine, tým viac je aj jeho negatívnych dosahov. Vyvažovanie opatrení na redukciu poškodení zdravia a sociálnych dosahov v dôsledku konzumácie alkoholu je často v protiklade so záujmami iných, ktorým prostredníctvom zvýšenej konzumácie alkoholických nápojov stúpajú finančné príjmy,“ tvrdí.

Vysvetlil, že ak sa pozrieme na vysokú mieru pitia na osobu, okolo 11 až 13 litrov čistého alkoholu z roka na rok a na to, že alkohol sa priamo či nepriamo radí na popredné miesto v zvýšenej chorobnosti a predčasnej úmrtnosti na Slovensku, svedčí to o tom, že misky váh pri vyvažovaní opatrení v oblasti prevencie alkoholizmu sú na národnej úrovni v jej neprospech.

Na otázku, čo by sa mohlo zlepšiť v tomto smere Okruhlica reagoval, že je výraznejšie a ofenzívnejšie potrebné podporovať v spoločnosti triezvosť a abstinenciu od alkoholu. Podľa jeho slov by mienkotvorné osobnosti či influenceri mali ísť príkladom a mali by podporovať zdravý životný štýl bez alkoholu.

Robiť permanentnú celoslovenskú kampaň za triezvosť podľa odborníka neznamená vždy a u každého iba úplnú abstinenciu od alkoholu. Podľa jeho slov to znamená presadzovať ako znak kultúrnej spoločnosti a správania len občasné a umiernené pitie u tých, čo sú konzumentmi, a to len vtedy, ak sú celkom zdraví. Význam vidí aj vo výraznom zvýšení dostupnosti a možnosti liečby pre tých, ktorí sa už stali závislými od alkoholu ich skorou detekciou v ambulanciách lekárov, predovšetkým všeobecných, ale aj špecialistov.

Alkohol podľa neho možno nahradiť abstinenciou a zdravým životným štýlom. Benefity nepitia alkoholu sú predovšetkým zdravotné. Okruhlica dodal, že tiež zvyšuje i pracovnú výkonnosť človeka a znižuje pravdepodobnosť protispoločenského konania v čase opitosti. Nepitie, teda abstinencia a triezvosť, prípadne umiernené len občasné pitie malého množstva alkoholu predlžuje život a robí ho zdravším bez celej rady chronických chorôb, uzavrel. (tasr)