Mongoli neboli pre stredovekých Európanov iba strašiakom, ale aj spojencami.

Z histórie sú známe koordinované akcie ako tá počas 9. križiackej výpravy, ktorú sa podarilo vykonať anglickému princovi Edwardovi.

Menej sa tiež vie o tom, že samotného Džingischána zaujímali odlišné náboženské a filozofické smery a prijímal rady od predstaviteľov rôznych kultúr.

Viac v článku denníka Štandard.

(ste)