Svetový mier nestačí, treba odstrániť kultúrne, spoločenské a etnické príčiny na prevenciu vojen, hovorí vatikánsky minister zahraničných vecí Mons. Paul Gallagher.

Budovať mier v rámci súčasného medzinárodného práva nie je dostatočné pre skutočný pokoj. „Treba predchádzať príčinám, ktoré môžu vyvolať vojnový konflikt, ako aj odstrániť kultúrne, spoločenské, etnické a náboženské situácie, ktoré môžu znovu viesť ku krvavým vojnám, ktoré sa práve skončili.“ Povedal to vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher pri príležitosti 40. výročia podpisu dohody o spolupráci a o náboženskom živote medzi Svätou stolicou a republikou Peru.

„Svätá stolica sa nesmie uspokojiť s pozorovaním udalostí a hodnotením ich významu,“ varoval vatikánsky minister zahraničných vecí Gallagher. Podľa neho musí „konať s cieľom uľahčiť spolužitie medzi rôznymi národmi“ a podporovať „opravdivú, súdržnú a riadnu spoluprácu… v prospech spoločného dobra“. Zároveň má „uprednostniť spravodlivosť pred zákonnosťou“, zdôraznil arcibiskup Gallagher, podľa ktorého práve vďaka svojej diplomatickej sieti dokáže pápež „konkrétne dosiahnuť duchovné i materiálne periférie ľudstva“.

Svätá stolica momentálne udržuje diplomatické vzťahy so 183 štátmi aj s Európskou úniou, so Zvrchovaným Maltézskym rádom a s mnohými ďalšími inštitúciami. (bop)