Štátny pedagogický ústav a Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie citlivo vnímajú obavy verejnosti, ktoré návrat detí do škôl vyvoláva. Spoliehajú sa však na stanovisko pandemickej komisie, ktorá postupný návrat žiakov do škôl odporúčala. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Je podmienený sprísnením opatrení v iných oblastiach a pravidelným testovaním zákonných zástupcov detí a žiakov od druhého stupňa základných škôl. Verím, že túto daň sme ako spoločnosť ochotní pre zabezpečenie vzdelávania našich detí priniesť,“ uviedla riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová. Upozorňuje, že školy sa pri obnovovaní prezenčného vzdelávania stále riadia takzvaným školským semaforom, ktorý stanovuje konkrétne a veľmi prísne opatrenia v prípade, že sa na škole potvrdí pozitívny prípad ochorenia COVID-19. Zároveň pri postupnom otváraní škôl je potrebné rešpektovať usmernenia miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktoré v prípade potreby môžu pravidlá nastavené v COVID automate sprísniť.

Obe inštitúcie sa zároveň pripájajú k snahe ministra školstva o zaradenie učiteľov medzi prioritné skupiny v rámci stanovených fáz Národnej stratégie očkovania proti ochoreniu COVID-19, ako aj umožnenie ich zápisu do takzvaných zoznamov náhradníkov. „Na zabezpečenie kvalitného a plnohodnotného vzdelávania pre deti sú učitelia kľúčoví. Vzhľadom na to, že sú s deťmi v priamom a veľmi úzkom kontakte, by ich skoré zaočkovanie malo byť prioritou,“ zhodli sa Hapalová a riaditeľka VÚDPaP Janette Motlová.

Od pondelka sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl. Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty.

(tasr)