Slovenskí paragolfisti sa môžu zúčastňovať na majstrovstvách. Slovenská golfová asociácia sa stala oficiálnym členom Európskej golfovej asociácie hendikepovaných golfistov.

„Počet hendikepovaných golfistov a význam golfu pre znevýhodnených športovcov na Slovensku každoročne stúpa. Je pre nás preto veľkým ocenením, že Slovenská golfová asociácia bola jednohlasne prijatá za oficiálneho člena Európskej golfovej asociácie hendikepovaných golfistov,“ uviedol v tlačovej správe prezident SKGA Tomáš Stoklasa. K prijatiu SKGA do rodiny paragolfistov zablahoželal aj prezident EDGA Tony Bennett, ktorý prisľúbil Slovensku súčinnosť v oblastiach rozvoja paragolfu, vzdelávania a podpory komunikačných aktivít.

Cieľom paragolfu na Slovensku je stať sa olympijským športom. „Golf je šport pre všetkých, a preto veríme, že sa takto otvoria ihriská nielen pre doteraz aktívnych slovenských paragolfistov, ale nájdu si k nemu cestu aj ďalší hendikepovaní ľudia,“ povedal Stoklasa.

(tasr)