Epidémia potvrdila, že s Rómami v osadách sa dá nájsť spoločná reč, píše Jozef Hajko.

Kľúčom k zdolaniu jedného z najťaživejších problémov slovenskej spoločnosti je hlbšie poznanie a pripustenie si skutočnosti, aká je. Až potom môžu prísť na rad účinné opatrenia, hovorí vo svojom článku zástupca šéfredaktora Štandardu Jozef Hajko.