Sudca Najvyššieho súdu Alito dal súdny príkaz, aby boli oddelené v Pennsylvánii hlasy, ktoré prišli poštou po voľbách. Aj keď sa započítavajú do celkového sčítania, musia byť tieto hlasy oddelené. (Fox news)