Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera sa bude trestať prísnejšie. Páchateľom hrozia tresty odňatia slobody až na päť rokov, výška trestu závisí od závažnosti skutku.

Účinnosť v nedeľu nadobudla novela Trestného zákona a zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb z dielne koaličných poslancov. Tieto skutky sú po novom zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu. Pribudla i nová skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. „Cieľom návrhu zákona je zmena systematického zaradenia trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zviera, a to ich presunom medzi trestné činy proti životnému prostrediu, kam po správnosti vecne patria. Touto zmenou sa zároveň dosiahne stav, keď skrátené vyšetrovanie o týchto trestných činoch budú vždy vykonávať vyšetrovatelia (konkrétne vyšetrovatelia odboru environmentálnej kriminality Policajného zboru),“ vysvetlili autori novely.

Rozsiahlejšia bude aj skutková podstata trestného činu organizovania zápasov zvierat. Protiprávneho konania sa v tomto prípade dopustí ten, kto organizuje zápas medzi zvieratami, na tento účel štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati, chová, drží, obchoduje, alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní, alebo kto sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat. Podľa zákona sa pod pojmom zviera v tejto súvislosti rozumie „pes, mačka, hospodárske zviera podľa osobitného predpisu a chránený živočích podľa osobitného predpisu držaný v zajatí“.

(tasr)