V Taliansku prešiel tento týždeň zákon o homotransfóbii, teraz mieri do Senátu. Opozícia a kresťania sa obávajú obmedzenia slobody slova a útokov na kresťanské cirkvi.

Dolná komora talianskeho parlamentu odobrila napriek pravicovej opozícii návrh zákona o homotransfóbii. Ten teraz poputuje do Senátu. Ak by ho druhá komora parlamentu schválila, trestný čin rasovej, etnickej a náboženskej diskriminácie sa rozšíri o diskrimináciu „založenú na pohlaví, sexuálnej orientácii, rodovej identite alebo na zdravotnom postihnutí“.

Giorgio Rainelii z evanjelickej siete viery a homosexuality s názvom REFO povedal, že „možno hovoriť o začiatku konca diskriminácie na základe pohlavia a sexuálnej orientácie“. Volá po „osvetovej kampani za odstránenie kultúrnych prekážok“ v spoločnosti na túto tému.

Opoziční poslanci hovoria o ohrození slobody slova a o tom, že súčasná legislatíva už dostatočne kohokoľvek chráni pred násilím a urážkami. Rovnaký názor zastáva Alberto Gambino, predseda asociácie Scienza & Vita (Veda a život). Varuje, že zákon v navrhovanom znení môže odštartovať sériu súdnych „diskriminačných“ procesov len kvôli tomu, že niekto vyjadrí svoj etický, náboženský, pedagogický alebo psychologický názor o tom, ako by sa mala žiť a prejavovať náklonnosť a sexualita.

Ďalšie nebezpečenstvo je podľa Alberta Gambina ideologické. Upozornil, že v uplynulých rokoch rastie počet projektov o výchove k rovnosti a o osobnej identite, ktoré však popierajú biologické rozdiely medzi mužom a ženou. O týchto školských iniciatívach pritom často nevedia ani rodičia svojich detí, čo je podľa neho v rozpore s nariadeniami ministerstva školstva. (bop)