Pápež pokračuje v reforme financií: Štátny sekretariát už nebude riadiť fondy.

Pápež František presúva administratívnu správu fondov Štátneho sekretariátu pod Správu majetku Apoštolskej stolice (takzvaná APSA) a ich kontrolu zveril Ekonomickému sekretariátu. Informovalo o tom Tlačové stredisko Svätej stolice.

APSA je zodpovedná za správu statkov a nehnuteľností Svätej stolice, preto je tento krok žiaduci na „transparentnejšiu a efektívnejšiu správu financií viac v súlade s evanjeliom“ v rámci reformy Rímskej kúrie, vysvetľuje pontifex v liste štátnemu sekretárovi kardinálovi Pietrovi Parolinovi.

Rímsky biskup v tomto liste z augusta, ktorý zverejnili spolu s komuniké, podčiarkuje, že „zvláštnu pozornosť“ treba venovať investíciám v Londýne a fondu Centurion. Tie „treba čím skôr opustiť alebo ich zariadiť takým spôsobom, aby sa eliminovali akékoľvek riziká ohľadne dobrej povesti“, píše pápež. Investíciu do nehnuteľnosti v Londýne v súčasnosti prešetrujú vatikánske orgány. Médiá špekulujú, že mohla byť jedným z dôvodov, prečo sa vzdal svojich kardinálskych právomocí Angelo Becciu, ktorý pôsobil ako substitút Štátneho sekretariátu.

Na rozpočet Štátneho sekretariátu sa majú uplatňovať rovnaké procedúry ako ostatné dikastériá s výnimkou „dôverných záležitostí, ktoré podliehajú tajomstvu“. Ďalším dôsledkom reorganizácie Štátneho sekretariátu je, že nebude kontrolovať žiadny subjekt Rímskej kúrie, a preto možno zanikne úrad, ktorý mal spravovanie na starosti.

Presun správy zmienených fondov uskutoční do troch mesiacov príslušná komisia.

(bop)