Vo Francúzsku sa zvýšil počet evidovaných sexuálnych zneužití v prostredí cirkvi. Tamojší biskupi vydal k téme správu a tvrdia, že prípadov je viac, pretože sa prípadom venujú poctivejšie.

V katolíckej cirkvi vo Francúzsku narástol počet obetí zneužívania aj ohlásení o sexuálnom zneužívaní. Vyplýva to z Tretej správy Konferencie biskupov Francúzska o boji proti pedofílii v cirkvi, ktorá mapuje obdobie od októbra 2018 až do augusta tohto roku.

V tomto období evidujú 320 obetí sexuálneho zneužívania, čo je o polovicu viac ako v období rokov 2016 – 2017. Výrazne sa tiež zvýšil počet diecéz, v ktorých nebola ani jedna obeť. Správa biskupov vysvetľuje, že za týmito dátami je vytvorenie nových cirkevných stredísk prijatia a viac systematický a profesionálny prístup. Ten zahŕňa kratšie i dlhšie formačné iniciatívy, dni zvýšenia povedomia o probléme, ako aj vydávanie pastoračných listov, zoznam osvedčených postupov a iné. Tým sa v cirkvi vytvára slobodnejšia atmosféra a ľudia sú povzbudení, aby sa nebáli hovoriť o svojich negatívnych skúsenostiach.

O polovicu sa tiež zvýšil počet ohlásení o sexuálnom zneužívaní nedospelých, ktoré podali na štátny súd biskupi. Väčšina z celkového počtu 110 prípadov sa týka ešte minulého storočia. Niekoľko diecéz navyše uzavrelo dohodu so súdnymi inštitúciami na zlepšenie a zefektívnenie vzájomnej spolupráce.

Dáta z jednotlivých diecéz tiež odhalili, že značne narástol aj počet tých, ktorí sa pedokriminality dopustili. Bolo ich 191. Nesúlad medzi jednotlivými číslami správa vysvetľuje tým, že medzi agresormi mali byť aj zosnulí kňazi, ďalej takí, ktorých obete nedokázali určiť, a niekedy biskupi nevedeli o obetiach, hoci právny proces sa začal.

„Katolícka cirkev si uvedomila,“ píšu biskupi v príslušnom komuniké, „že úloha obetí je kľúčová v začatom procese, ktorý si vyžaduje spoluprácu a zohľadnenie ich slov.“

Z krytia zneužívania mladistvých obvinili aj lyonského arcibiskupa kardinála Philippa Barbarina. V mediálne ostro sledovanom procese ho odvolací súd v Lyone oslobodil v januári tohto roku. Pápež František potom prijal kardinálovu demisiu.

(bop)