Georgia sa dramatizuje a môže ju získať Biden, po spočítaní 99 percent hlasov sa dostal do vedenia o 900 hlasov, informuje Fox News.

Georgia má 16 hlasov v zbore voliteľov, keby štát získal Biden, je koniec. Aj keď nízky rozdiel určite vyvolá prepočítavanie hlasov.