Práve teraz – 02.05. 2022 07:09

V máji sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl. Počet podaných žiadostí do materských škôl nie je obmedzený.

V máji sa uskutočnia zápisy detí do materských škôl. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov do 31. augusta 2022, bude predprimárne vzdelávanie povinné. Vyplýva to z usmernenia k prijímaniu detí do materskej školy na školský rok 2022/2023, zverejneného na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Počet podaných žiadostí do materských škôl nie je obmedzený.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Žiadosti o prijatie do materskej školy na školský rok 2022/2023 podávajú rodičia od 1. do 31. mája. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy zverejní riaditeľ materskej školy. Okrem toho tiež riaditeľ zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Rezort školstva upozorňuje, že nie je prípustné, aby materská škola trvala na predložení žiadosti len na formulári, ktorý si ona sama vytvorila. Riaditeľ materskej školy po prijatí podanej prihlášky vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna.

(tasr)

Ďalšie články