Čaputová reaguje na Fica. Nie každé využitie ozbrojených síl v núdzovom stave patrí do mojej kompetencie, píše prezidentka Robertovi Ficovi, ktorý spochybňoval ústavnosť prítomnosti vojakov na plošnom testovaní.Išlo o nasadenie armády počas núdzového stavu, o čom nerozhodla prezidentka, ale ministerstvo obrany.

Rozhodovať o akomkoľvek použití Ozbrojených síl (OS) SR počas núdzového stavu nepatrí do kompetencií prezidenta SR, rozhodovať môže len o takom použití, ktoré by predstavovalo nariadenie výkonu mimoriadnej služby. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v odpovedi na list predsedu Smeru-SD Roberta Fica v súvislosti s využitím vojakov pri plošnom testovaní na ochorenie COVID-19.

Hlava štátu vysvetlila, že v tomto prípade kompetentné orgány posúdili úlohy a využitie vojakov, pričom dospeli k záveru, že nebolo potrebné nariaďovať výkon mimoriadnej služby. „Do mojej kompetencie nepatrí rozhodovanie o akomkoľvek použití ozbrojených síl počas núdzového stavu, ale len o takom ich použití, ktoré by predstavovalo nariadenie výkonu mimoriadnej služby. Nie každé použitie ozbrojených síl počas núdzového stavu si však vyžaduje nariadenie mimoriadnej služby, čo platí aj v prípade vyčlenenia a použitia vojakov na plnenie úloh v zmysle uznesení vlády SR z dňa 9. októbra 2020 a z dňa 18. októbra 2020,“ reagovala prezidentka.

Pripomenula, že je povinnosťou vojakov podieľať sa aj na plnení úloh počas núdzového stavu, pri ktorých sú ohrozené životy a zdravie osôb. Podotkla, že v takýchto prípadoch je riadenie armády a rozhodovanie o použití vojakov kompetenciou vlády SR a Ministerstva obrany (MO) SR. Preto by mali oni posúdiť, či je potrebné nariaďovať výkon mimoriadnej služby alebo nie.

Hlava štátu priblížila, že v súvislosti s použitím vojakov pri plošnom testovaní sa stretla s predstaviteľmi vlády a rezortu obrany. Tí ju mali informovať o stave pripravenosti OS SR na plnenie úloh. Podľa slov prezidentky tieto orgány situáciu posúdili a rozhodli, že nariadenie mimoriadnej služby nebolo na splnenie úloh vojakov potrebné. „Toto svoje rozhodnutie mi bolo z ich strany náležite zdôvodnené spôsobom, ktorý som akceptovala,“ dodala.

Fico v otvorenom liste prezidentke upozornil na porušenie ústavného rámca regulujúceho krízové situácie. Konštatoval, že podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, môže výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom počas núdzového stavu nariadiť len prezident SR na návrh vlády SR. Tvrdil, že pri plošnom testovaní išlo o situáciu popisovanú v tomto zákone, keď by mal rozhodovať prezident SR. Pýtal sa, prečo prezidentka tolerovala porušovanie ústavných zákonov a tvrdil, že nasadenie vojakov bolo v rozpore s ústavným zákonom. (tasr)