Práve teraz – 06.04. 2022 09:25

Spoločnosť Disney sa rozhodla uberať sa progresívnou cestou. Žne kritiku za kritikou.

„Ak to vedenie spoločnosti Walt Disney myslí vážne s riešením zakoreneného jedu belošskej patriarchálnej na rod ohľad neberúcej ideológie našej patriarchálnej spoločnosti, je najvyšší čas, aby prehodnotila svoj obrovský katalóg diel, ktoré podporujú túto zhubnú progpagandu až príliš dlho“ píšu noviny Wall Street Journal. V Disney mali by uskutočniť okamžitú nápravu znečistenia, ktoré naliali do ľahko ovplyvniteľných myslí mladých detí počas tohto hanebného storočia existencie spoločnosti, tvrdia ďalej noviny.

Disney sa totiž v snahe o rodovú rovnosť, rozmanitosť a inklúziu už dlhšie uberá progresívnou cestou.

Gerard Baker ironicky poznamenáva, že „by odporúčal, aby v Disney založili veľký tím mladých manažérov, čerstvých to absolventov na poli kritickej rodovej teórie z našich najvyberanejších univerzít. Títo všetci, dôsledne vyškolení v nátlakových technikách používaných v korporátnych programoch zameraných na rozmanitosť, rovnosť a inklúziu nech sú oddaní v snahách o elimináciu každého škodlivého náznaku rodovej rigidity z produkcie spoločnosti.“ V článku nešetrí kritikou.

V spoločnosti nejde o žiaden nový trend. Snahou o indoktrináciu mladých myslí vo svojej produkcii poznačenej umelým progresivistickým chápaním sveta je spoločnosť známa už dlhšie. Takýmto konaním však spoločnosť žne kritiku za kritikou, najmä z konzervatívnych kruhov. A zďaleka nielen z nich.

(WSJ, krk)

Ďalšie články