Bratislavská rafinéria Slovnaft plánuje vo svojom areáli výstavbu novej prevádzky na výrobu vodíka. Vyplýva to z oznámenia zverejneného na enviroportáli. Výšku investície rafinéria nezverejnila, výstavbu však odôvodnila zvýšenou spotrebou vodíka v prevádzke z dôvodu vyššieho obsahu síry v dodávanej rope. Slovnaft plánuje do troch mesiacov od spustenia novej prevádzky odstaviť a zakonzervovať stávajúcu výrobu vodíka HPP1 (Hydrogen Production Plant). „Cieľom zmeny navrhovanej činnosti je výstavba novej prevádzky na výrobu vodíka HPP3 na bloku 65 z dôvodu potreby vyššej výrobnej kapacity vodíka v prevádzke v súlade s realizáciou súčasných a budúcich projektov podľa skupinovej stratégie, ktorá zvýši spotrebu vodíka v rámci Slovnaftu,“ uviedol Slovnaft v oznámení.

Dôvodom realizácie je aj nevyhovujúci technický stav existujúcej prevádzky HPP1 a potreba veľkých investícií na udržanie existujúcej prevádzky v chode a tiež zvýšenie flexibility v meniacom sa trhovom prostredí rafinérskych a petrochemických produktov. Slovnaft je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 – 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky.

(tasr)