Mám pochopenie pre katolíkov, ktorí túžia po potvrdení, že každé slovo pápeža je v súlade s Pokladom viery. Píše Vladimír Palko v texte, kde rozoberá tému, že pápež naozaj podporil registrované partnerstvá.

„Niektorí dobrí katolíci v nádeji, že slová pápeža boli predsa len zle pochopené, sa nádejajú, že obsah pojmu ,občianske spolužitie‘ (convivencia civil) je niečo úplne iné ako obsah pojmu registrované partnerstvo. Tak sme to videli v uplynulých dňoch i na Slovensku. Ako keby popri homosexuálnych ,manželstvách‘ (ktoré sú nesprávne) a popri registrovaných partnerstvách (ktoré sú tiež nesprávne) existovala ešte tretia možnosť, akási convivencia civil (ktorá je vraj iste z katolíckeho hľadiska neškodná). Obávam sa, že to tak nie je.“

Viac sa dočítate v texte Vladimíra Palka.