Cestovný ruch na Slovensku sa podporí schémou štátnej pomoci.

Organizáciám cestovného ruchu sa zároveň umožní žiadať o dotáciu poskytovanú ministerstvom dopravy  podľa údajov predkrízového roka 2019. Plénum Národnej rady  SR v stredu schválilo hlasmi všetkých 112 prítomných poslancov novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, o ktorej rokovalo v takzvanom zrýchlenom režime.

Novelou sa vytvorí legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci „de minimis“ pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Vytvorenie týchto schém je podľa ministerstva nevyhnutné na zníženie negatívnych dosahov pandémie na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

Schémy pomoci sa zameriavajú na oprávnené obdobie od začiatku druhého štvrťroka 2020 do 31. decembra 2020, ktoré slúžia k výpočtu predpokladanej výšky finančného príspevku. Podnikom bude udelený finančný príspevok za predpokladu, že došlo k poklesu tržieb o viac ako 40 %. Výška príspevku je rátaná ako 4 % až 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb viac ako 40 %.

Predpokladaná finančná potreba je vo výške 10 miliónov eur na tento rok, 70 miliónov eur na rok 2021 a 20 miliónov eur na rok 2022.

(tasr)