Práve teraz – 17.01. 2022 13:19

Eurokomisia odobrila pre Slovensko štátnu pomoc na autobusové spoločnosti počas pandémie. Finančná pomoc bude mať formu priamych grantov.

Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že schválila schému slovenskej štátnej pomoci vo výške deväť miliónov eur v prospech autobusových spoločností, ktoré negatívne postihla pandémia nového koronavírusu.

Komisia spresnila, že uvedená schéma bola schválená v rámci dočasného právneho rámca o poskytovaní štátnej pomoci, ktorý bol prijatý v roku 2020 po rozšírení pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ.

Podľa tlačovej správy EK opatrenia slovenskej vlády sa budú vzťahovať na autobusové spoločnosti pôsobiace v medzinárodnej pravidelnej doprave a príležitostnej doprave, ktoré v období od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021 zaznamenali výrazný pokles obratu v dôsledku prepuknutia pandémie koronavírusu a v súvislosti s tým zavedenými reštriktívnymi opatreniami.

V rámci tejto schémy bude mať finančná pomoc formu priamych grantov. Výška pomoci na príjemcu sa vypočíta proporcionálne na základe počtu predložených žiadostí a na základe obratu žiadateľov v roku 2019.

Komisia zistila, že schéma štátnej pomoci je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom právnom rámci, pričom poskytnutá pomoc nepresiahne 2,3 milióna eur na príjemcu a bude poskytnutá najneskôr do 30. júna 2022.

Podľa vyjadrenia exekutívy EÚ ide o potrebné, vhodné a primerané opatrenie na nápravu vážnej poruchy v hospodárstve členského štátu, a preto navrhnuté opatrenie schválila podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

(tasr)

Tomáš Pilz
Ďalšie články