Vláda dnes odobrila reformu súdnej mapy. Slovensko by malo byť rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, 30 okresných súdov a dva mestské.

Vláda odobrila na svojom dnešnom rokovaní reformu súdnej mapy. Konkrétne ide o návrhy zákonov o zriadení Mestského súdu Košice, Mestského súdu Bratislava, o nových sídlach a obvodov okresných súdov a nových sídlach a obvodov krajských súdov. Materiály predložila na rokovanie ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS).

Slovensko by podľa novej súdnej mapy malo byť rozdelené na tri odvolacie obvody krajských súdov, ktoré budú sídliť v Trnave, Žiline a Prešove. Zároveň by krajské súdy mali mať aj päť regionálnych pracovísk, konkrétne v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Bratislave a v Košiciach. V Bratislave a Košiciach budú zároveň sídliť mestské súdy.

Počet okresných súdov sa zredukuje zo súčasných 54 na 30 okresných súdov vrátane dvoch mestských súdov. Okrem 30 sídel budú mať okresné súdy aj 14 regionálnych pracovísk. Cieľom tejto reformy je podľa ministerky zvýšiť špecializáciu sudcov a tiež zabezpečiť náhodný výber vecí v konkrétnych agendách, teda civilnej, obchodnej, trestnej, rodinnej a správnej.

Nový Mestský súd Košice by mal začať vykonávať činnosť od 1. januára 2023, rovnako ako mestský súd Bratislava. Účinnosť návrhu zákona o zmene obvodov a sídel krajských a okresných súdov navrhuje rezort spravodlivosti od 1. januára 2023. K tomuto dátumu zaniknú určené okresné a krajské súdy formou ich zlúčenia s nástupníckymi okresnými súdmi. Delená účinnosť zákona od 1. marca 2022 sa navrhuje v prípade ustanovenia týkajúceho sa kreovania funkcie predsedu súdu, ktorého zánik sa plánuje k 1. januáru 2023.

(sita)