Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča žiakom po predĺžených prázdninách vrátiť sa naspäť k svojej rutine. Štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová na sociálnej sieti uviedla, že návrat k pravidelným návykom pomôže žiakom uľahčiť návrat do školy.

„Hovorte o tom, ako sa cítite s učiteľom, so školským psychológom, rodičom, priateľom alebo anonymne na linkách pomoci,“ radí rezort školstva žiakom. Okrem toho tiež odporúča, aby sa žiaci stretávali a komunikovali so svojimi spolužiakmi a priateľmi, ale rovnako aj to, aby boli k sebe vnímaví a všímali si svojich spolužiakov. „Ak si myslíte, že váš priateľ či spolužiak prežíva náročné obdobie, je dobré ho osloviť a ponúknuť mu podporu,“ uviedli z rezortu školstva.

Žiaci nemajú zabúdať ani na svoje fyzické zdravie. Rezort školstva odporúča, aby sa školáci riadili aktuálnymi informáciami o pandemických opatreniach. Ministerstvo taktiež radí žiakom, aby si skontrolovali rozvrh, aby vedeli, aké hodiny budú mať a pripravili si pomôcky a učebnice. „Je v poriadku cítiť celý rad emócii pri návrate do školy,“ poznamenali z ministerstva. Zároveň dodali, že žiaci sa nemajú trápiť z dôvodu horších známok.

(tasr)