Európska únia bude musieť do roku 2050 investovať 500 miliárd eur do jadrových elektrární novej generácie. Uviedol to eurokomisár pre vnútorný trh pre noviny Journal du Dimanche v rozhovore, ktorý bol uverejnený tento víkend. „Už existujúce jadrové elektrárne budú odteraz do roku 2030 potrebovať 50 miliárd eur investícií. A elektrárne novej generácie budú potrebovať 500 miliárd eur,“ vyhlásil Breton.

Komisár argumentoval tiež, že plán EÚ označiť investície do jadra a zemného plynu po splnení určitých podmienok za zelené je dôležitým krokom k prilákaniu tohto kapitálu. EÚ konzultuje svoj návrh s členskými štátmi, pričom podľa niektorých z nich tieto zdroje energie nespĺňajú podmienky udržateľnosti. Francúzsko však presadzuje myšlienku, aby bola aj energia z jadra, hlavného zdroja jeho energie, za určitých podmienok považovaná za ekologický zdroj elektriny napriek silnému odporu Rakúska a skepticizmu Nemecka, ktoré je v procese zatvárania všetkých svojich jadrových elektrární.

V návrhu Európskej komisie (EK) sa uvádza, že „zemný plyn a jadrová energia zohrávajú úlohu ako prostriedok na uľahčenie prechodu k budúcnosti založenej prevažne na obnoviteľných zdrojoch“. V súčasnosti blok získava 26 % energie z jadra, ale Breton odhaduje, že do roku 2050 by sa to malo znížiť približne na 15 %. Podľa návrhu EK v prípade jadrovej energie by sa mali zaviesť vhodné opatrenia na nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Požaduje, aby výstavba nových jadrových elektrární bola podmienená povoleniami vydanými do roku 2045, pričom práce na predĺžení fungovania existujúcich elektrární by museli byť schválené do roku 2040.

(tasr)