Aký samizdat čítali Rusi? A ako tam, v centre komunizmu, samizdat fungoval? Na tieto otázky odpovedá profesor Vasil Lipitsky.