Rok 2022 bude v Michalovciach v znamení 65. výročia založenia tamojšieho Zemplínskeho múzea. To plánuje otvorenie Zimnej záhrady, sprístupnenie etnografickej expozície i vedeckú konferenciu.

Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pri tejto príležitosti pripravilo pre návštevníkov bohatú ponuku kultúrnych aj odborných podujatí, ktoré budú počas celého roka. Informovala o tom riaditeľka múzea Stanislava Rovňáková s tým, že séria podujatí odštartovala prvý deň nového roka online besedou o minulosti i súčasnosti múzea.

„Počas roka budeme popri logu inštitúcie na všetky svoje tlačoviny a výstupy v elektronickej podobe umiestňovať aj symbol s číslovkou 65,“ doplnila riaditeľka. „Pripravujeme aj zaujímavé výstavy, približujúce históriu a pamiatky starovekého Grécka, ale i život v období stredoveku či výstavu venovanú cisárskej rodine,“ upozornila Rovňáková s tým, že počas letných mesiacov nebudú chýbať koncerty klasickej hudby, výtvarné plenéry či podujatia orientované na detského návštevníka.

Zemplínske múzeum v Michalovciach vzniklo v roku 1957 ako Zemplínske vlastivedné múzeum. Zbierky a expozície sa nachádzajú v priestoroch barokovo-klasicistického kaštieľa šľachticov zo Starého a z Michaloviec zo 17. storočia. Múzeum okrem kultúrno-historického a hospodárskeho vývoja regiónu dokumentuje aj živú i neživú prírodu.

(tasr)