Sfilmovať kvalitnú predlohu je možno ťažšie, ako stvoriť nový kvalitný román. Režisérovi Petrovi Bebjakovi sa táto náročná úloha podarila, píše Jozef Hajko.