Most v Podolínci obnovia. Správa ciest podpísala zmluvu so zhotoviteľom. Rekonštrukcia bude stáť takmer 1,2 milióna.

Mostný objekt na ceste I/77 v Podolínci, okres Stará Ľubovňa zrekonštruujú. Ako vyplýva z údajov zverejnených vo vestníku verejného obstarávania, Slovenská správa ciest (SSC) podpísala zmluvu so zhotoviteľom – Cestnými stavbami Liptovský Mikuláš v závere minulého roka. V rámci stavebných prác sa zrekonštruuje mostný objekt číslo 012 a priľahlé úseky cesty pred a za mostom. Celkovo sa tak obnoví úsek dlhý 170 metrov. V prvej etape sa opraví most na ľavej strane a nasledovať bude pravá časť, striedavo bude na tomto úseku aj obmedzená doprava.

Práce by podľa zverejnenej zmluvy mali trvať osem mesiacov od odovzdania staveniska. Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že celkové náklady dosiahnu takmer 1,2 milióna eur. Finančné prostriedky bude SSC čerpať z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

V rámci obnovy dôjde k celkovej výmene konštrukcie vozovky, oceľových zvodidiel, spevnia sa zemné krajnice a vyfrézuje sa starý asfalt. Okrem toho sa ráta so sanáciou podhľadu klenby, odbúraním časti čelných stienok či vystužením a betonážou nových častí nosnej konštrukcie. Dôvodom rekonštrukcie je zlý technický stav mosta, ktorý vedie ponad železničnú trať smerom do Starej Ľubovne. Cesta, ktorej je most súčasťou, tvorí spojnicu medzi severom a juhom s napojením na cestu I/66. Na obmedzenia v premávke vodičov upozornia dočasné dopravné značky.

(tasr)