Pandémia ochorenia COVID-19 nepriaznivo ovplyvnila 54 % európskych firiem, pričom zasiahnuté podnikateľské subjekty okrem poklesu príjmov najčastejšie evidovali oneskorenie platieb od zákazníkov a prerušenie dodávateľského reťazca. Vyplýva to z prieskumu poradenskej a poisťovacej spoločnosti Euler Hermes na vzorke 1000 firiem zo 14 krajín.

Koronakrízou zasiahnuté spoločnosti najčastejšie uvádzali vplyv pandémie na pokles dopytu a výnosov. Výnimkou je Rusko, kde respondenti označili za najväčšiu výzvu tohto krízového obdobia meškajúce platby. Oneskorenie platieb od zákazníkov zaznamenalo v prieskume 32 % respondentov, prerušenie dodávateľského reťazca pocítilo 27 % firiem a 16 % spoločností cíti tlak na likviditu svojho podniku. Na Slovensku 57 % spoločností zúčastnených na štúdii uviedlo, že čelilo poklesu dopytu. Rovných 50 % slovenských firiem tiež evidovalo meškajúce platby od zákazníkov. Naopak, nárast dopytu v čase pandémie zaznamenalo 19 % klientov Euler Hermes, a to najmä z odvetvia IT/telekom a odvetvia vybavenia pre domácnosti. Naopak, dodávatelia automobilových komponentov, sektory textilu a kovovýroby odpovedali, že dopyt po ich tovaroch klesol najvýraznejšie.

Tretina účastníkov prieskumu uviedla, že prijali určitú formu vládnych stimulov na podporu podnikania počas koronakrízy. Najviac, a to 50 %, to bolo medzi poľskými a britskými respondentmi, nasledovali holandské spoločnosti, z ktorých stimuly využilo 40 %. Rovnaké percento firiem využilo vládne stimuly a opatrenia aj na Slovensku. Tretina domácich firiem prehodnocovala platobné podmienky pre klientov a hľadala nové trhy, zákazníkov či oblasti podnikania. Dve pätiny európskych firiem očakávajú v porovnaní s minulým rokom pokles obratu a tretina firiem predpokladá, že bude mať rovnaký obrat ako vlani. Slovenské spoločnosti sú opatrnejšie, až polovica z nich ráta s poklesom obratu a ďalších 40 % očakáva, že ich tržby dosiahnu rovnakú úroveň ako predchádzajúci rok.

Optimistickejšie sú spoločnosti vo finančných prognózach na rok 2021. Viac ako 48 % respondentov sa domnieva, že obrat bude v nasledujúcom roku vyšší ako v roku 2019. Až 39 % firiem očakáva nárast obratu o šesť až desať percent a 28 % spoločností ráta so zvýšením obratu o 11 až 20 %. Ďalších 41 % opýtaných predpokladalo obrat na úrovni roku 2019. Výrazný rast obratu očakávajú najmä firmy v Škandinávii, Rusku a Veľkej Británii, naopak, najnižšie očakávania majú spoločnosti v Belgicku a Holandsku.

(tasr)