Akcia Europolu rozbila siete obchodníkov s ľuďmi, vrátane detí. Na akcii sa zúčastnilo široké spektrum orgánov činných v trestnom konaní, ktoré zatkli niekoľko stoviek osôb.

Európsky policajný úrad (Europol) v stredu oznámil, že počas spoločnej akcie viacerých európskych krajín sa polícii podarilo identifikovať viac ako 60 maloletých osôb, ktoré sa mohli stať obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi, a zatknúť 388 podozrivých osôb.

Europol v správe pre médiá spresnil, že spolu s policajnými silami z Portugalska, Španielska a Británie koordinovali celoeurópsky deň akcií zameraných na sieť obchodovania s deťmi. Operácia, ktorú podporila aj agentúra Frontex, sa uskutočnila v dňoch 5.-11. októbra a zapojilo sa do nej 12 krajín: Belgicko, Británia, Cyprus, Holandsko, Chorvátsko, Litva, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko a Rakúsko.

Na spoločnej akcii sa zúčastnilo široké spektrum orgánov činných v trestnom konaní vrátane polície, imigračných a hraničných kontrolných agentúr a dopravnej polície, príslušníci služieb sociálnej pomoci a ochrany detí a zástupcovia inšpektorátov práce.

Spoločné úsilie členských krajín a agentúr EÚ viedlo k zatknutiu 388 osôb podozrivých z účasti na obchodovaní s ľuďmi. Bolo identifikovaných 249 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 61 bolo detí alebo neplnoletých osôb a vek 107 potenciálnych obetí ešte nebol stanovený. Vyšetrujúce orgány otvorili 40 nových súdnych vyšetrovaní.

Zainteresované vnútroštátne orgány sa zamerali na hraničné priechody a hlavné dopravné uzly s cieľom identifikovať potenciálne obete a podozrivé osoby z obchodovania s ľuďmi. Na spoločnej akcii sa zúčastnilo 5380 príslušníkov, ktorí skontrolovali 59.071 ľudí na 1529 rôznych miestach, 15.923 vozidiel a 39.860 dokumentov.

Podľa tlačovej správy Europolu sa obchodníci s ľuďmi zameriavajú na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, medzi nimi aj deti. Obchodovanie s deťmi je však i naďalej nedostatočne hlásené. S maloletými sa obchoduje za účelom sexuálneho a pracovného vykorisťovania.

V rámci EÚ s deťmi väčšinou obchodujú ich príbuzní. Ide o zločinecké organizácie prepojené prostredníctvom veľkých klanových sietí, ktoré pôsobia vo viacerých európskych krajinách a zneužívajú deti na nútené žobranie, schémy nútenej drobnej kriminality a pašovania nelegálneho tovaru alebo v sexuálnom priemysle.

(tasr)