Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Vyzýva vládu, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v školstve.A to predovšetkým zvýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy. Žiada desaťpercentnú valorizáciu platov všetkých zamestnancov školstva a vedy, úpravu tarifných tabuliek nepedagogických zamestnancov tak, aby sa začínala minimálnou mzdou, a zachovanie doterajších benefitov. Ak sa tak nestane, nebude podľa nej zaručený sociálny zmier a zamestnanci školstva nevylučujú ani nátlakové akcie. TASR o tom informoval Juraj Stodolovský z OZPŠaV na Slovensku.

(tasr)