Žilinka: Kolíkovej trestný čin hoaxu je absurdný a neodborný. Generálny prokurátor to uviedol na sociálnej sieti.

„Nová skutková podstata trestného činu „šírenia nepravdivej informácie“, navrhovaná Ministerstvom spravodlivosti SR, je pre svoju absurdnosť, neurčitosť a prakticky nedokázateľnosť jej znakov odborne nenáležitá a súčasnému stavu spoločnosti neadekvátna,” napísal Maroš Žilinka.

Kolíkovej nový trestný čin by mal postihovať tých, ktorí vyrobia alebo rozšíria nepravdivú informáciu, „ktorá je spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, ohroziť životy alebo zdravie ľudí či ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu“.

Vinníkovi by v prípade preukázania viny hrozil jeden rok väzenia, no ak by svojím konaním spôsobil napríklad smrť, šírenia dezinformácie by sa dopustil počas krízovej situácie (napríklad núdzového stavu) alebo by tak robil v spojení s cudzou mocou, avizovaná sadzba by mohla byť až 10 rokov.

(fan)