Pôdohospodárska platobná agentúra tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. Dôkazom toho má byť vznik novej sekcie.

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) tvrdí, že ide tvrdo proti korupcii a podvodom. V rámci PPA vznikla nová sekcia riadenia rizík a prevencie protispoločenskej činnosti. Sekcia bude úzko spolupracovať s Európskou prokuratúrou, Európskym úradom pre boj proti korupcii, Generálnou prokuratúrou SR a s Orgánmi činnými v trestnom konaní. Cieľom sú zodpovedne nastavené nové opatrenia v rámci prevencie proti korupcii a podvodom do budúcnosti. Informuje o tom PPA v tlačovej správe.

„Pôdohospodárska platobná agentúra už nikdy nesmie zopakovať svoju minulosť. Musí byť dôveryhodným partnerom pre poľnohospodárov a náš vidiek,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

(sita)