Nadácia Zastavme korupciu podala druhú žalobu na Správu štátnych hmotných rezerv. Zároveň polícii doručila trestné oznámenie na predsedu rezerv Jána Rudolfa.

Nadácia Zastavme korupciu podala druhú žalobu na Správu štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR, ktorá odmieta poskytnúť informácie o nákupe v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Zároveň polícii doručila trestné oznámenie na predsedu Jána Rudolfa, ktorý nerešpektoval prvé rozhodnutie súdu v tejto veci. TASR o tom informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu. Zo stanoviska SŠHR SR pre TASR vyplýva, že predseda hmotných rezerv je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a bude sa náležite brániť.

„Stáva sa nám opakovane, že si zástupcovia štátu svojvoľne vykladajú infozákon, odmietajú sprístupniť povinné údaje a vyhýbajú sa takto verejnej kontrole. Hmotné rezervy sú exemplárnym príkladom, preto sme sa rozhodli obrátiť aj na políciu, keďže podľa právnej analýzy, ktorú sme si nechali urobiť v advokátskej kancelárii, by mohlo konanie predsedu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu zneužitia právomocí verejného činiteľa,“ uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Nadácia žiadala o informácie k zákazke s firmou, ktorá štátu dodávala komponenty k testom na ochorenie COVID-19. Mala totiž informácie, že verejné obstarávanie a nákup nemusel byť v poriadku.

Nadácia sa pýtala sa na zloženie výberovej komisie, zápisnice z jej rokovania a žiadala zoznam ďalších spoločností, ktoré súťažili. Podľa nadácie hmotné rezervy to odmietli sprístupniť so zdôvodnením, že zákazku vysúťažili v rámci dynamického nákupného systému a po dobu dvoch rokov, kým systém trvá, nemôžu poskytnúť ani názvy súťažiacich firiem. Nadácia odmietnutie považovala za účelové a obrátila sa na súd. Nadácia tvrdí, že Krajský súd Bratislava jej dal v júni za pravdu a odmietavé rozhodnutie hmotných rezerv zrušil.

Napriek verdiktu súdu predseda Rudolf opätovne odmietol poskytnúť požadované údaje, čím si podľa nadácie nesplnil povinnosti, ktoré vyplývajú z jeho právomocí.

Zo stanoviska SŠHR vyplýva, že Krajský súd v Bratislave rozhodol o zrušení rozhodnutia SŠHR SR a potvrdzujúceho rozhodnutia predsedu SŠHR SR z roku 2020 a vec vrátil SŠHR SR na nové konanie. „Výrok rozsudku súdu zaviazal SŠHR SR vec opätovne prejednať. Krajský súd v Bratislave nezaviazal SŠHR SR informácie sprístupniť, ale zaviazal SŠHR SR skúmať, či požadované informácie možno sprístupniť v obmedzenom rozsahu,“ uvádza sa v stanovisku hmotných rezerv. Ako dodali, ak ich nie je možné sprístupniť, SŠHR SR ako povinná osoba informácie nesprístupní.

SŠHR SR aj predseda SŠHR v novom konaní v roku 2021 v súlade s rozsudkom súdu skúmali, či existuje dôvod nesprístupnenia požadovaných informácií. SŠHR SR zastáva naďalej názor, že v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ sú dané dôvody nesprístupnenia informácií a s týmto názorom sa stotožnil aj predseda SŠHR v rámci odvolacieho konania. „Dôvody nesprístupnenia informácií sú v rozhodnutí SŠHR SR z roku 2021 a potvrdzujúcom rozhodnutí predsedu SŠHR z roku 2021 náležite odôvodnené,“ dodáva sa v stanovisku hmotných rezerv, ktoré poskytla Natália Petríková zo SŠHR SR. Zároveň SŠHR SR v súlade s tým, čo uviedla aj v rozhodnutiach z roku 2021, je pripravená požadované informácie zverejniť po ukončení celého procesu verejného obstarávania.

(tasr)