Podnikatelia by uvítali dostupnejšie bývanie pre zamestnancov, no nie za cenu vyššieho deficitu verejných financií.

Vyplýva to z tlačovej správy Podnikateľskej Aliancie Slovenska (PAS), podľa ktorej zadlžovanie v novej ankete odmieta až 60 percent zamestnávateľov.

Aliancia zároveň píše, že z prieskumu na vzorke 100 zamestnávateľov vyplynulo, že takmer polovica podnikateľov sa domnieva, že príčinou nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku je nízka mobilita obyvateľov z dôvodu nedostupnosti bývania.

„Zrýchlenie a zjednodušenie stavebného konania by bolo podľa výsledkov prieskumu viac ako trojnásobne účinnejšie než štátna podpora výstavby nájomných bytov. Oveľa viac ako tento navrhovaný nástroj by pomohli aj aktívnejšia podpora miest a obcí pri výstavbe nájomných bytov či vyššia podpora cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB),“ uvádza sa.

Podnikatelia podľa svojho stanoviska vyslovene neodmietajú navrhovanú schému štátnej podpory, no zvýšeniu dostupnosti bývania a tým vyššej mobilite pracovnej sily na Slovensku by podľa nich oveľa viac pomohli iné opatrenia.

PAS svojím vyjadrením reaguje na fakt, že v najbližších dňoch bude Národná rada SR rokovať o návrhu zákona, podľa ktorého má štát podporovať výstavbu nájomných bytov, pričom kľúčovú pozíciu majú v novom systéme zohrávať práve zamestnávatelia.

Ak parlament predsa schváli novú schému podpory nájomného bývania, zamestnávatelia sú ochotní zapojiť sa do nej a myslia si, že bude dostatočne atraktívna aj pre zamestnancov.

Foto: TASR

(tod)