Zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti by sa mohol upraviť. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré nie sú spôsobilé dať informovaný súhlas, by mohli mať zákonom stanovený nárok na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti. Nemohlo by to však narúšať samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.

„V praxi často vznikajú situácie, keď je potrebná hospitalizácia takejto osoby a vzhľadom na svoje postihnutie (nedostatok zmyslových alebo duševných schopností) je prítomnosť blízkej osoby nutná, aby zdravotnícki pracovníci vedeli, ako s touto osobou zaobchádzať. Zároveň to môže byť aj odľahčujúce pre zdravotníckeho pracovníka, keďže takáto osoba vie poskytnúť pomoc s manipuláciou a bežnými úkonmi, pokiaľ to zdravotný stav dovoľuje,“ píše sa v dôvodovej správe. Predkladatelia dodali, že prítomnosť blízkej osoby je pre takéhoto pacienta prospešná, pozitívne pôsobí na jeho psychickú pohodu a ovplyvňuje aj úspešnosť liečby.

Právo na prítomnosť blízkej osoby by podľa navrhovaného znenia zákona nemalo platiť, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.

Ošetrujúci lekár by mal mať podľa novelizácie tiež možnosť v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas odoprieť prítomnosť blízkej osoby, ak by narúšala samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Účinnosť by mohla novela v prípade schválenia nadobudnúť 1. apríla 2022.

(tasr)